garuda gems slot server singapore depo 25 bonus 25

Prices are excl. VAT

Training

Utbildning och Certifiering

Utbildning och träning ökar säkerheten vid användande och minskad risk för onödiga misstag.
Ökad kunskap ger dessutom en bättre förståelse för vad denna maskin verkligen klarar och att man kan göra så mycket mer med den än att - "bara åka upp och ned".

Innan användning rekommenderar vi att du har grundläggande kunskap och förståelse för vad det innebär att ge sig upp på en höjd, ned i en grotta eller hissa materiel.

 

Mr Ronin vill lyfta 5 viktiga punkter att förstå innan uppstart:

 • Rep - Skillnaderna mellan Sportklätterrep och Yrkesklätterrep.
 • Rep - Vilka typer av rep som får användas, (EN1891 / EN564).
 • Rep - Olika reps beteenden i ascendern vid olika belastningar.
 • Ankarpunkter - Hur du säkrar ditt rep och vad som är tillräckligt hållbart för det du planerar att göra.
 • Förståelse för Ascenderns funktion och begränsningar.

 

Se därför vår interaktiva grundkurs-genomgång.

Utbildningsprogram

NÅGRA AV VÅRA UTBILDNINGAR:

 • Grundkurs - Power Ascender
 • Telekom
 • Vindkraft
 • Rigging - Materiel lyft
 • Slutna utrymmen - Arbete och Räddning med Tripod
 • Räddning av nödställd
 • Räddningsoperationer - nivå Advanced
 • Firning och hissning av rörelseförhindrade - Action Sports
 • Mr Ronin Tactical

Speciella önskemål

Alla utbildningar har samma grund. De följer samma lagar och principer utifrån gemensamma normer och säkerhetstänk. Det som skiljer dem åt är kundens specifika behov – dina behov!

 Kursens namn antyder inriktning och innehållet av de moment som tränas. Önskar du något som är knutet till just ditt behov så förklara detta vid kursanmälan.

Vi gör allt för att förstå dig och dina kollegors unika behov. Tack vare många års erfarenhet är vi riktigt duktiga på att arbeta smart och ta hjälp av de moderna lösningar som finns på marknaden. Ronin Power ascender är en av dem och genom att dra nytta av den kraft som finns i den lilla motorn, blir tunga arbeten enkla.

 

Exempel:

 • Materiel Lyft - Detta kan vara ljud- och ljusriggar för dem som bygger scener. Det kan samtidigt vara tung dyr kamerautrustning som skall upp på en brant bergssida inför ett TV-/Nyhets reportage eller en filminspelning.
 • Räddning i nödsituationer där någon skadad person skall sänkas ned eller lyftas upp. Likheter finns vid firning och hissning av människor med funktionsnedsättning - Kanske driver du en höghöjdsbana och ibland får besök av människor med begränsade rörelsemöjligheter? Älskar du naturen men har en skada som begränsar dig att nå vissa platser. Vi utbildar dig gärna för att m.h.a en Ronin ascender kunna lyfta andra eller dig själv till önskade platser. Det finns sätt att lyfta personer i rullstol, sittkorgar och stol-liknande bårar.

Vi ser inga begränsningar – bara möjligheter och häftiga utmaningar!

Kontakta oss.